Program edukacyjny

DWUJĘZYCZNY PROGRAM NAUCZANIA

“Płynne posługiwanie się dwoma językami to nie tylko plus na rynku pracy, ale też klucz do większej sprawności umysłowej. Jest tylko jeden warunek – naukę trzeba zacząć od kołyski”

Aleksandra Kowalczyk

Akademia Małych Tygrysków proponuje dwujęzyczny Program Nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to forma autorska, której celem jest stymulowanie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Czas pobytu w przedszkolu sprzyja budowaniu fundamentów pod dalsze doświadczenia dziecka, zarówno w sferze poznawczej, językowej, społecznej jak i emocjonalnej. Pierwsze sześć lat to bardzo ważny okres w życiu człowieka. W tym okresie rozwój poszczególnych ośrodków w mózgu jest najbardziej intensywny i to właśnie, dlatego dziecko przyswaja ogromne ilości informacji bez wysiłku. Badania naukowe wykazały, że bardzo wczesny kontakt z językiem obcym ułatwia znacznie jego opanowanie i posługiwanie się nim w sposób swobodny i płynny. Ponadto nauka języka obcego w wieku przedszkolnym stymuluje rozwój mózgu, zwiększa potencjał intelektualny dziecka, co ułatwia naukę kolejnego języka, matematyki, czy muzyki, a w przyszłości ma nieoceniony wpływ na szanse odniesienia sukcesów w dorosłym życiu. Mając to na względzie został opracowany taki sposób edukowania i wychowania najmłodszych, który mimo dodatkowego środka komunikacji, jakim jest drugi język łagodnie wpisze się w dzieciństwo. Dwujęzyczność w naszym przedszkolu ma wymiar WYCHOWANIA, a nie tylko NAUCZANIA.

“Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać”

John F. Kennedy

POLSKI PROGRAM NAUCZANIA

Korzystamy z najlepszych podręczników, zatwierdzonych przez MEN, które rozwijają zdolności oraz pomagają w prosty przyjemny sposób uzyskać wiedzę naszych dzieciaczków. Wychowawcy, śledząc wszystkie podręczniki na rynku księgarskim, w porozumieniu wybierają najlepszy, dlatego wychodzimy naprzeciw zarówno tym sprawdzonym jak i tym nowym podręcznikom. W ten sposób mamy pewność realizacji podstawy programowej przedszkola.

Jesteśmy przedszkolem, w którym tworzy się nowy model edukacji najmłodszych. Edukacji otwartej na inne kultury i sposoby życia. Nasz przedszkolak jest małym Europejczykiem i obok kultury własnego kraju poznaje kulturę i obyczaje innych narodów.

Podstawowym zadaniem naszej placówki jest indywidualizowanie programu stosownie do umiejętności każdego dziecka. W osiągnięciu tego pomogą nam doskonale przygotowani nauczyciele, dla których najważniejsze jest pobudzenie wiary dziecka we własne możliwości oraz chęć samodzielnego pokonywania przez nienapotkanych trudności. Nie będziemy wyręczać dzieci. Postaramy się pokazać im właściwą drogę do określonego, nawet najmniejszego celu.

Główna zasadą naszej codziennej dydaktycznej pracy będzie takie kierowanie aktywnością dziecka, aby w każdym przejawie przedszkolnego życia stawało się coraz bardziej samodzielne, kreatywne i szczęśliwe.

SAVOIR-VIVRE

Akademia Małych Tygrysków to miejsce, w którym dzieci uczyć się będzie dobrych manier oraz właściwych zachowań w sytuacjach codziennych. Każdego dnia dzieci uczyć się będą tego jak być dobrym kolegą, jak współpracować podczas nauki i zabawy. Dzieci starsze chętnie pomogą młodszym wyrabiając w sobie odpowiedzialność i uczucia opiekuńcze. Częste używanie zwrotów grzecznościowych oraz miły, kulturalny sposób bycia wszystkich uczestników spowodują, że każde dziecko czuć się będzie u nas komfortowo i nie odczuje stresów związanych z przebywaniem w nowym otoczeniu i nowym towarzystwie.

Na zajęciach savoir-vivre dzieci wraz z nauczycielkami spróbują znaleźć odpowiedzi na wiele frapujących je pytań np.:

  • Dlaczego nie mówi się z pełną buzią?
  • Dlaczego kichając lub kaszląc należy zasłaniać buzię ręką?
  • Czy można wpychać się do kolejki?
  • W jaki sposób można zdobywać przyjaciół?
  • Dlaczego nie należy oszukiwać?
  • Kto to jest “gentleman”?