Spotkania ze sztuką

Spotkania ze sztuką (w ramach czesnego) służą kształtowaniu wrażliwości estetycznej, stanowią źródło silnych przeżyć, rozwijają wyobraźnię dziecka, poszerzają zdolności percepcyjne, uwrażliwiają na piękno, inspirują do samodzielnych działań twórczych.

Nasi mali artyści poznają różne dziedziny sztuki: rzeźbę, malarstwo, elementy dramy, pantomimy. Biorą udział w spotkaniach z artystami i innymi ciekawymi ludźmi. Uczestniczą w wycieczkach do teatrów, muzeów, galerii. Regularnie słuchają muzycznych koncertów edukacyjnych. Staramy się również pobudzać przedszkolaków do aktywności twórczej poprzez kontakt z przyrodą w różnych porach roku gromadząc ciekawe materiały i wykorzystując różne techniki plastyczne.

teatr
Tygryski w Teatrze Współczesnym w Krakowie