Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne (w ramach czesnego) to czas, kiedy inspirujemy dziecko i rozbudzamy jego wyobraźnię poprzez stawianie przed nim zadań zróżnicowanych pod względem tematycznym i technicznym. W pracach wykonywanych przez dzieci, oprócz docenienia walorów plastycznych, chodzi o wyczulenie ich na piękno i różnorodność otaczającego nas świata.

Warsztaty plastyczne mają na celu:

  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci na każdym etapie rozwoju,
  • doskonalenie sprawności manualnych poprzez zróżnicowane zadania,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
  • rozwijanie zdolności przez prace indywidualne oraz naukę pracy w grupie,
  • dostrzeganie mocnych stron dziecka (pomysłowości, staranności, wrażliwości),
  • wykonywanie zadań z użyciem dużego wachlarza technik plastycznych i materiałów.dino1 dino2 plast1 plast2 plast3