Kinga Grzybowska

przedszkole zabierzów balice rybna

Dyrektor i właściciel Niepublicznych Przedszkoli Językowych Akademia Małych Tygrysków. Filolog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktyczno – wychowawczej w placówkach oświatowych oraz niezbędne przygotowanie merytoryczne z zakresu pedagogiki, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Prywatnie mama Niny, Elizki i Helenki.

Długo szukała odpowiedniego przedszkola dla swoich dzieci i tak wpadła na pomysł, że sama je założy. Pierwsze językowe przedszkole Akademia Małych Tygrysków powstało w Krzeszowicach, a w kolejnych latach kolejne w: Balicach oraz Rybnej. Przez kilka lat prowadziła Centrum Edukacji Promotor. Pełna entuzjazmu, zapału do pracy. Największą radością jest dla niej rodzina. Uwielbia aktywność zawodową, wciąż chce coś udoskonalać i się rozwijać. Wierzy, że swoją pasją tworzenia zarazi innych do wspólnych działań. Jest przekonana, że wysoka jakość zawsze się obroni. Pasjonatka nowych metod i nowoczesnych rozwiązań w wychowaniu i nauczaniu .

Posiada liczne szkolenia, kursy oraz wyróżnienia m.in:

  • Świadectwo ukończenia kursu o kierunku: “Organizacja i zarządzanie oświatą”
  • Studia podyplomowe o kierunku: “Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne”
  • Odznaczona wyróżnieniem przez Starostę Krakowskiego Józefa Krzyworzekę
  • Liderka akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży
  • Certyfikat:  “Współczesna Edukacja dla bezpieczeństwa – teoria i praktyka”
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt: „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – wychowanie przez sztukę”
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt: ”Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – wychowanie przez muzykę”
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt: “Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – przygotowanie do nauki matematyki”
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt:”Twórczy nauczyciel – twórczy uczniowie. Czy sztuka prowadzi do dojrzałości społeczno – emocjonalnej?”
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt:”Na początku była książka. Inicjacje literackie małych czytelników. Czy to jest konieczne i czemu to ma służyć?”
  • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu pt: “Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”
  • Certyfikat uczestnictwa w konferencji pt:” Matematyka. Liczy się nie tylko sprawdzian”
  • Dyplom ukończenia szkolenia pt: “Jak nauczyć małe dziecko czytać w pół minuty dziennie”
  • Dyplom ukończenia szkolenia pt: “Jak nauczyć małe dziecko matematyki w pół minuty dziennie”
  • Dyplomy za pomoc przy organizacji Małopolskiej Parady Smoków w Krakowie
  • Organizatorka imprezy czytelniczej dla uczniów gminy Krzeszowice z okazji inauguracji VIII Tygodnia Czytania Dzieciom, przebiegającego pod hasłem „Czytanie rozwija wyobraźnię”
  • Podziękowania od Uniwersytety Pedagogicznego w Krakowie za udział w projekcie pt: “Wczesny start językowy – wyraz aspiracji edukacyjnych rodziców czy realizacja polityki różnojęzyczności”
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu o kierunku: “organizacja rekreacji dla VIP-ów”
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu:  “Prawa Pracy”
  • Nagrodzona przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego za „Promowanie ducha przedsiębiorczości w Powiecie Krakowskim”
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium pt: “Indywidualne plany wsparcia dla potrzeb osób niepełnosprawnych”
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium pt: “Zintegrowane koncepcje terapii zajęciowej na wybranych przykładach DPS”
  • Podziękowania od Grupy LOTOS S.A.