Obowiązek szkolny

Akademia Małych Tygrysków, zgodnie z Ustawą o  Systemie Oświaty oraz Statutem, realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie dzieci 5- cio i 6 –cio letnich do podjęcia obowiązku szkolnego w grupach tzw. „0”.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do realizacji tego obowiązku w naszych progach.

Gwarantujemy  realizację  zadań wynikających z ustawy  w oparciu o profesjonalne „Programy pracy przedszkola” , programy własne opracowane przez nasze nauczycielki. W naszej codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej staramy się wykraczać poza „Podstawę  Programową wychowania przedszkolnego”, tak, aby jak najlepiej wspomagać naszych wychowanków w rozwoju umiejętności, zdolności i talentów.

Tekst alternatywny