Edukacja przez zabawę

amt1
Ciocia Basia jako Pan Ogrodnik

Jak wszystkim wiadomo zabawa jest główną formą aktywności dziecka, dlatego też w naszych przedszkolach edukacja odbywa się poprzez zabawę. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że dzieci najbardziej intensywnie się wtedy uczą. Dlatego opracowaliśmy specjalny program dydaktyczny Akademii Małych Tygrysków. Jego realizacja nie tylko gwarantuje radosne i atrakcyjne spędzanie czasu, ale zapewnia też dziecku najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej.


Nasze przedszkola wyposażone są w podłogi interaktywne. Stanowią one pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Tygryski je uwielbiają 🙂

dyw3 dyw2


Dziecięce podróże do świata liter

Program wzbogaciliśmy o innowacyjną metodę prof. Bronisława Rocławskiego „Glottodydaktyka”. To nauka liter przez zabawę,bardzo atrakcyjna i różnorodna, stosowana już w wieku trzech lat. Wydłużamy czas na przygotowanie do nauki czytania i pisania, a skracamy do minimum czas opanowywania względnie płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem. Każde zajęcia z glottodydaktyki to niesamowita fabuła i ciekawa przygoda, w której dziecko odkrywa, działa i przeżywa emocje, a jednocześnie (nieświadomie) ćwiczy sprawność analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego.

W moim ciele jak we własnym domu

23 Dobre przedszkole balice przedszkole Krzeszowice przedszkole rybna przedszkole Zabierzów

Podczas zajęć z Tygryskami stosujemy Metodę Ruchu Rozwijającego Sherborne. Urzekająca prostotą i naturalnością metoda ta swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że właściwie jest to system ćwiczeń – zabaw – relacji. Założeniem jest rozwijanie przez ruch:

  • świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego,
  • świadomości przestrzeni i działania w niej,
  • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi.
Matematyka da się lubić 🙂

Podczas zajęć staramy się, aby dzieci „zaprzyjaźniły się” z matematyką, żeby nie zniechęcały się trudnościami, ale chętnie podejmowały się wysiłku intelektualnego. Treści z zakresu matematyki realizowane są według metody zwanej “Dziecięcą matematyką” autorstwa pedagoga prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Dzieci w trakcie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia, liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do sprawnych obliczeń w pamięci, zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki), rozwiązywania zadań z treścią.

Bajkoterapia

BAJKOTERAPIA  jest jedną z metod terapii wykorzystywaną do pracy z  dziećmi. Jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu. Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak

Tygrysek artysta

Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków przekazu artystycznego. Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, ceramiczne, balet, rytmika, taniec,zumba kids, podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję. Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji.

Eko – Przedszkolak

Naszym celem jest budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym i troska o zdrowie dzieci. Dlatego bierzemy udział m.in. w takich programach jak: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Piję wodę. Pozwalają one kształtować właściwe postawy wobec środowiska już od najmłodszych lat. Nasi nauczyciele tak kierują procesem nauczania, aby „mali ekolodzy” doświadczali, badali, przeżywali i poznawali wszystkimi zmysłami otaczający świat. Dzięki edukacji ekologicznej dostrzeże zależność i relacje pomiędzy działaniem własnym i innych, a stanem środowiska.

Tygryski tworzą EKO-PLAKAT
Tygryski tworzą EKO-PLAKAT

Rozumiemy i akceptujemy emocje

W naszym przedszkolu stosujemy metodę Thomasa Gordona “Wychowanie bez porażek”, która ułatwia rozwiązywanie konfliktów i problemów między dorosłymi a dziećmi. Opieramy się na aktywnym słuchaniu, współpracy, współdziałaniu, zawieraniu umów. Uczymy też budowania prawidłowych relacji dziecko-dziecko.

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane w Przedszkolach AKADEMIA MAŁYCH TYGRYSKÓW.

Przedszkola Akademia Małych Tygrysków działają na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.