Kinga Grzybowska

kgDyrektor i właściciel Niepublicznych Przedszkoli Językowych Akademia Małych Tygrysków oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edison . Filolog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktyczno – wychowawczej w placówkach oświatowych oraz niezbędne przygotowanie merytoryczne z zakresu pedagogiki, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Prywatnie mama Niny, Elizki i Helenki.

Długo szukała odpowiedniego przedszkola dla swoich dzieci i tak wpadła na pomysł, że sama je założy. Pierwsze językowe przedszkole Akademia Małych Tygrysków powstało w Krzeszowicach, a w kolejnych latach kolejne w: Balicach, Nowej Górze oraz Rybnej. Przez kilka lat prowadziła Centrum Edukacji Promotor. Pełna entuzjazmu, zapału do pracy. Największą radością jest dla niej rodzina. Uwielbia aktywność zawodową, wciąż chce coś udoskonalać i się rozwijać. Wierzy, że swoją pasją tworzenia zarazi innych do wspólnych działań. Jest przekonana, że wysoka jakość zawsze się obroni. Pasjonatka nowych metod i nowoczesnych rozwiązań w wychowaniu i nauczaniu .
Cieszy się, że jej marzenie o założeniu niepublicznej szkoły Edison nareszcie się urzeczywistniło, tym bardziej, że pracuje nad tym projektem już o 2011 roku, kiedy to pierwotnie szkoła miała powstać w Krzeszowicach.

Posiada liczne szkolenia, kursy oraz wyróżnienia m.in:

  • Świadectwo ukończenia kursu o kierunku: “Organizacja i zarządzanie oświatą”
  • Studia podyplomowe o kierunku: “Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne”
  • Odznaczona wyróżnieniem przez Starostę Krakowskiego Józefa Krzyworzekę
  • Liderka akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży
  • Certyfikat:  “Współczesna Edukacja dla bezpieczeństwa – teoria i praktyka”
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt: „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – wychowanie przez sztukę”
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt: ”Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – wychowanie przez muzykę”
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt: “Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – przygotowanie do nauki matematyki”
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt:”Twórczy nauczyciel – twórczy uczniowie. Czy sztuka prowadzi do dojrzałości społeczno – emocjonalnej?”
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt:”Na początku była książka. Inicjacje literackie małych czytelników. Czy to jest konieczne i czemu to ma służyć?”
  • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu pt: “Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”
  • Certyfikat uczestnictwa w konferencji pt:” Matematyka. Liczy się nie tylko sprawdzian”
  • Dyplom ukończenia szkolenia pt: “Jak nauczyć małe dziecko czytać w pół minuty dziennie”
  • Dyplom ukończenia szkolenia pt: “Jak nauczyć małe dziecko matematyki w pół minuty dziennie”
  • Dyplomy za pomoc przy organizacji Małopolskiej Parady Smoków w Krakowie
  • Organizatorka imprezy czytelniczej dla uczniów gminy Krzeszowice z okazji inauguracji VIII Tygodnia Czytania Dzieciom, przebiegającego pod hasłem „Czytanie rozwija wyobraźnię”
  • Podziękowania od Uniwersytety Pedagogicznego w Krakowie za udział w projekcie pt: “Wczesny start językowy – wyraz aspiracji edukacyjnych rodziców czy realizacja polityki różnojęzyczności”
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu o kierunku: “organizacja rekreacji dla VIP-ów”
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu:  “Prawa Pracy”
  • Nagrodzona przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego za „Promowanie ducha przedsiębiorczości w Powiecie Krakowskim”
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium pt: “Indywidualne plany wsparcia dla potrzeb osób niepełnosprawnych”
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium pt: “Zintegrowane koncepcje terapii zajęciowej na wybranych przykładach DPS”
  • Podziękowania od Grupy LOTOS S.A.

Motto życiowe
„Śmiać się często i szczerze. Zyskać szacunek mądrych ludzi i podziw dzieci. Zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków. Cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół. Doceniać piękno. Znajdować w bliźnich to, co najbardziej wartościowe. Pozostawić po sobie świat nieco lepszym – czy to w postaci zdrowego dziecka lub alejki w ogródku.

Mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, iż my istnieliśmy na tym świecie. Na tym właśnie polega sukces”- Emerson