Logorytmika

LOGORYTMIKA polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dzieci. Głównym celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Dzieci poprzez naśladowanie uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Do tego wkomponowane są ćwiczenia muzyczno – ruchowe. Zajęcia przeprowadzane są w ramach czesnego.

Zajęcia logorytmiczne:

  • rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro- i mikro- ruchów,
  • pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
  • sprzyjają poprawie koncentracji uwagi,
  • stymulują myślenie i mowę,
  • uczą zdyscyplinowania i umiejętności pracy w grupie.

Podstawową działalnością na zajęciach jest zabawa, podczas której w sposób naturalny dzieci uczą się i rozwijają. Zajęcia będą miały formę pracy zbiorowej. Przygotowane zestawy ćwiczeń i zabaw są dostosowane do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych oraz sprawności motoryki małej i dużej. 19 #przedszkole balice #przedszkole Krzeszowice #przedszkole rybna #przedszkole Zabierzów 20 #przedszkole balice #przedszkole Krzeszowice #przedszkole rybna #przedszkole Zabierzów

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane w Przedszkolach AKADEMIA MAŁYCH TYGRYSKÓW.

Przedszkola Akademia Małych Tygrysków działają na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.