Warsztaty naukowe

odkrywcy
Tygryski w roli poważnych naukowców

Są to zajęcia interdyscyplinarne (w ramach czesnego). Ich tematyka łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauki: chemii, biologii, ekologii i fizyki. Podczas warsztatów:

  • udowadniamy związek nauki z życiem codziennym i inspirujemy najmłodszych do zwracania uwagi na otaczający świat,
  • pokazujemy, że nauka może być świetną, ciekawą zabawą; rozbudzamy zainteresowanie naukami ścisłymi,
  • uczymy dzieci logicznego, kreatywnego myślenia i wyciągania wniosków; umiejętność logicznego myślenia jest szczególnie przydatna podczas lat nauki szkolnej,
  • rozwijamy u dzieci od najmłodszych lat także inteligencję logiczną i umiejętność abstrakcyjnego myślenia, które są pomocne u nauce przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka i przyroda, a w późniejszych latach nauki chemia i fizyka.

Zajęcia uczą także koncentracji i współpracy w grupie.

warsztaty (2)

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane w Przedszkolach AKADEMIA MAŁYCH TYGRYSKÓW.

Przedszkola Akademia Małych Tygrysków działają na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.