Podróże małe i duże

Tygryski podczas Parady Smoków w Krakowie
Tygryski podczas Parady Smoków w Krakowie

Dziecko odkrywa świat poprzez dotyk, smak, obserwację, zapachy oraz emocje, które towarzyszą mu podczas różnych wycieczek organizowanych przez przedszkole, np. do muzeów, teatrów, gospodarstw agroturystycznych. Dzieci mają żywy kontakt z przyrodą, chodzą na wycieczki do parku i lasu, rozpoznają pory roku. Uczą się spostrzegawczości, wrażliwości na świat przyrody.

W Akademii Małych Tygrysków realizujemy m.in. programy edukacyjne jak: “Poznaję swój kraj”, “Bajkowe podróże po Europie”, które są oparte na metodzie projektu. Dzieci samodzielnie rozwiązują problemy, poszukują źródeł informacji, uczą się twórczego myślenia. Nauczyciel staje się partnerem w procesie edukacji – inspiruje, wspomaga, doradza, wyzwala inicjatywę, wchodzi w rolę stratega, negocjatora, organizatora. Dzieci doświadczają również magicznych wypraw po Krainach Marzeń, Tajemnic i Odkryć.

Bajkowe podróże po Europie - Ciocia Beatka jako Smerfetka
Bajkowe podróże po Europie – Ciocia Beatka jako Smerfetka

Dzieci wędrując po tych krainach uczą się bycia aktywnym i otwartym w stosunku do ludzi i świata, nabywają umiejętności działania w zespole, uczą się tolerancji, wrażliwości, doświadczają sposobów wyrażania i rozpoznawania własnych emocji, samodzielności, poznają własne możliwości, akceptowane sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także sposoby komunikowania się.

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane w Przedszkolach AKADEMIA MAŁYCH TYGRYSKÓW.

Przedszkola Akademia Małych Tygrysków działają na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.