UNIWERSYTET RODZICÓW

UNIWERSYTET RODZICÓW – czy Twoje dziecko osiągnęło pełnię swoich możliwości?

Aneta Czerska – lider edukacji prawopółkulowej, badacz rozwoju, dydaktyk, pedagog, matematyk, autorka książek do nauki czytania dzieci

Naciśnij link, aby oglądnąć wywiad z Panią Anetą Czerską w TVP1

 

 

Warsztaty pt:
“Jak pomnozyć inteligencję małego dziecka” 15 maja 2011

 

Instytut Rozwoju Małego Dziecka – od narodzin

Do ukończenia 6 lat mózg dziecka jest całkowicie otwarty na wszelkie informacje. W tym okresie życia może ono nauczyć się czytać, liczyć czy mówić w dowolnym języku bez żadnego wysiłku, a nauka jest dla niego łatwa i szybka.

To nie tylko wspaniała okazja dla nas rodziców do wykorzystania, to nasz obowiązek. Musimy udostępnić dziecku całą wiedzę, jaką posiadamy. Nigdy później nie będziesz mieć takiej okazji. Dziś z łatwością dziecko nauczy się wszystkiego, na co w przyszłości musiałoby przeznaczyć wiele miesięcy czy lat.

Podczas jednodniowego szkolenia dowiesz się:

 • jak skutecznie nauczyć małe dziecko angielskiego

 • jak uczyć języków obcych, aby w przyszłości mogło nauczyć się dowolnego języka obcego, jaki wybierze,

 • jak uczyć małe dziecko gry na pianinie i być najlepszym nauczycielem swojego dziecka – zakładając, że rodzic nie zna nut i nie umie grać na żadnym instrumencie,

 • jak uczyć dziecko wiedzy encyklopedycznej – łatwo i przyjemnie,

 • jak tworzyć siatkę wiedzy, dzięki czemu dziecko bedzie otwarte na nowe fakty z każdej dziedziny,

 • jak uczyć małe dziecko malarstwa, aby rozpoznawało autora obrazu, który widzi po raz pierwszy,

 • jak uczyć małe dziecko muzyki, aby rozpoznawało autora utworu, który słyszy po raz pierwszy,

 • jak uczyć małe dziecko historii, chemii, geografii i biologii – szybko i z przyjemnością,

 • jakie zabawki i gry wzbogacą dziecko,

 • jak bawić się lalkami, aby nauczyć dziecko historii,

 • jak aktywnie oglądać z dzieckiem telewizję, aby je wzbogacić,

 • jak spacerować i o czym rozmawiać podczas spacerów, aby zdobywać nową wiedzę i utrwalać zdobytą,

 • jak przygotować dwu-, trzy-letnie dziecko do spektaklu operowego lub baletowego.

Celem szkolenia jest wyposażyć rodzica w wiedzę potrzebną do:

 • przygotowania “bitów inteligencji” dla swojego dziecka, czyli kart dydaktycznych zawierających małe porcje informacji

 • stworzenia siatki pojęć dziecka

 • określenia poziomu rozwoju umiejętności swojego dziecka w kontekście sześciu profili pracy mózgu,

 • poznania przyczyn ewentualnego spowolnienia rozwoju

 • stworzenia dziecku możliwości rozwoju umiejętności, które nie miały okazji się dotychczas rozwinąć

 • ułożenia programu stymulacji wzrokowej, słuchowej i dotykowej swojego dziecka

Szkolenie polecamy wszystkim rodzicom dzieci od urodzenia do 6 roku życia, a nawet starszych. W przypadku tych zajęć, im starsze jest dziecko, tym jego wykorzystanie przez rodzica będzie szersze.

Twoje dziecko przyszło na świat z tą samą iskrą geniuszu, którą zobaczyły w oczach swoich dzieci matki Krzysztofa Kolumba, Mikołaja Kopernika czy Marii Skłodowskiej. Ludzki umysł ma niezmierzone możliwości w dziedzinie zapamiętywania, nauki czy twórczego myślenia. Umysł Twojego dziecka także i to w stopniu znacznie większym niż sądzisz.

Trzeba się jednak nauczyć, jak najskuteczniej zaprząc do pracy sieć około stu miliardów neuronów, jak wykorzystać ten wyjątkowy dar – nasz mózg.

Mózg ludzki jest najpotężniejszym narzędziem służącym do nauki i twórczego rozwiązywania problemów, a mimo to większość z nas wie o nim mniej niż o samochodach. Oczywiście samochody otrzymujemy z instrukcją obsługi, a mózgi nie; nawet w szkole więcej czasu poświęca się historii, matematyce i literaturze niż najważniejszemu przedmiotowi – nauce tego, jak się uczyć. Do mózgu dziecka prowadzi pięć dróg. Uczy się ono wszystkiego co widzi, słyszy, czuje, wącha i smakuje. Najlepsze metody uczenia angażują wszystkie zmysły. Warto wykorzystać do tego muzykę, rytm, rymy, obrazy, dotyk, uczucia i działanie. Celem dwudniowego szkolenia jest wyposażyć rodzica w wiedzę niezbędną do nauczenia swojego dziecka gry na instrumencie, języków obcych.

Poznasz umiejętności, jakie zdobywa dziecko w w zakresie sześciu profili pracy mózgu. Poznasz prosty schemat pracy i umiejętności mózgu, dzięki któremu będziesz w stanie określić poziom rozwoju swojego dziecka i zaplanować zabawy rozwijające umiejętności, które nie miały okazji się właściwie rozwinąć.


Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu 8 szkoleń na Uniwersytecie Rodziców

Warsztaty odbędą się 26-27 marca 2011 w Krzeszowicach, Rynek 11 (siedziba Centrum Edukacji PROMOTOR)

Zajęcia i kosztują 360 zł lub 310 zł za dwa dni w przypadku wpłaty do 22 marca (rabat 25%) ,

Liczba miejsc jest ograniczona (18 osób). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat

Jeśli chcesz poznać opinię innych rodziców na temat warsztatów, zapraszamy do sekcji   “Opinie rodziców”


Warunki uczestnictwa

Po zapisaniu się telefonicznie ( +12 346 34 35 lub +603 452 426) lub e-mailowo (biuro@maletygryski.pl lub biuro@centrumedukacji.pl) na listę uczestników prosimy o dokonanie wpłaty.

O udziale decyduje dokonanie wpłaty i powiadomienie organizatora e-mailowo

Prosimy także o podanie w mailu informacji o wieku dziecka/dzieci.

Opłaty na konto organizatora należy dokonać przelewem w dowolnym terminie, nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (z zaznaczeniem jego terminu i tytułu).

Osoby wpisane na listę otrzymają potwierdzenie udziału oraz informacje organizacyjne.

Uczestnicy szkolenia dostaną rachunki wystawione zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zwrot wpłaty w całości ma miejsce w przypadku, gdy rezygnacja z udziału w kursie nastąpi najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem.

W związku z usprawiadliwioną i zgłoszoną przed rozpoczęciem warsztatów nieobecnością, w przypadkach losowych, na uzasadnioną prośbę uczestnika, organizator może zgodzić się na uczestnictwo w kolejnych warsztatach. W przypadku braku miejsc na wybrany przez uczestnika nowy termin Instytut zaproponuje udział w kolejnych warsztatach.

Uczestnicy, którzy dokonają wpłaty najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem warsztatów otrzymają dyplomy. Dyplom nie jest jednak podstawą do prowadzenia działalności szkoleniowej lub doradczej. Podstawą do tego jest podpisanie umowy licencyjnej.

IRMD zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników (z pełnym zwrotem wpłaty).


Przelew

Promotor Kinga Grzybowska

tytułem: Warsztaty, “termin”, “nazwa” np.: czytanie, matematyka, prawa, emocje itp.
numer konta: 04 1140 2004 0000 3502 4847 5440
kwota: 310 zł
Poniżej kilka zdjęć z warsztatów Foto-czytanie, które odbyły się 19-20 marca.

Opinie o warsztatach:

Warsztaty były dla mnie niezwykłym przeżyciem.Uświadomiły mi, jakie ogromne możliwości mają moje dzieci i co robić aby
je nie ograniczać.Polecam wszystkim rodzicom, którzy chcą ułatwić rozwój własnych dzieci.
Im wcześniej, tym lepiej.

Mama 1,5-rocznej Hani i

5-letniego Kubusia